Alkoholmätare 0-100%, 25 cm

Alkoholmätare 0-100%, 25 cm

Alkoholmätare 0-100% 25cm

Alkoholmätare mäter sprithalten (alkoholen i volymprocent) i sprit/vattenblandningar (vodka och brännvin).
Fungerar inte på öl, vin, likör, jäsningar, mjöd med mera. Endast på rena sprit/vattenblandningar.
€2.98
Availability: In stock
SKU
33625
Alkoholmätare mäter alkoholstyrkan i sprit/vattenblandningar (vodka och brännvin).

Ju lägre skala desto noggrannare värde. Använder du en väldigt lång alkoholmätare krävs ett 250 ml mätglas, till denna räcker 100 ml.
More Information
Amazon profile Used Product Attribute List sku||name||brand||description||amazon_barcode