Alkoholmätare 0-100%, med termometer och korrigeringsskala

Alkoholmätare 0-100%, med termometer och korrigeringsskala

Alkoholmätare 0-100% med mätglas, 19 cm, Kina

Alkoholmätare 0-100% med mätglas, 19 cm, Kina

Alkoholmätare 0-100% med termometer och korrigeringsskala, 25 cm

Enda sättet att få rätt värde är att använda en alkoholmätare med korrigeringsskala för temperaturen. Fungerar bara på sprit/vatten-blandningar. Ej till vin eller likör.
€9.86
Availability: In stock
SKU
33680

En alkoholmätare stämmer bara vid en viss temperatur, vanligen 20C. Vilket spriten aldrig håller exakt.

Termometern med korrigeringsskala gör att man kan mäta alkoholhalten exakt.

Alkoholmätaren är en flytvikt. Spriten hälls i vilket kärl som helst, tex. en flaska. Vanligast är ett 100 ml mätglas till 25 cm långa mätare.

Sänk ner mätaren och avläs alkoholhalten i ytan. Titta sedan på termometern. Bredvid temperaturpelaren finns en korrigeringsskala som visar + eller + procent. Justera mätresultatet med detta.

Mätaren visar helt exakt rätt vid 20C, därför behövs korrigeringen om man vill veta alkoholstyrkan.

More Information
Amazon profile Used Product Attribute List sku||name||brand||description||amazon_barcode