Absint 55 Strong Pro essens 1000 ml mått medföljer

Absinthe 55 Strong Pro Essence 1000 ml This is the same product we sell to distilleries but in consumer size friendly packing. This is our strongest Absinthe. Mix 20 ml Absinthe 55 Strong Pro with preferably stronger spirit 60-75%. 1000 ml is enogh to make 50 bottles of Absinthe with 55 mg Thujone per liter. Our Absinthe have loughe fenomen. Please Note: Max alowed thijon content in commercial Absinthe within EU is 35 mg/l. To mix according to this, please mix 20 ml Absinthe 55 Strong Pro Essence with 1,18 litre spirit.
In stock
SKU
82107
€121.74
Samma produkt som vi säljer till brännerier men packad i konsumentstorlek. Detta är vår starkaste Absinthe. Helt naturlig med alla örter som skall finnas i en Absinthe.

Blanda med fördel med starkare sprit, 60-75% efter smak.
Blanda 20 ml Absint 55 Strong Pro essens till en flaska sprit på 750 ml. Räcker till 50 flaskor. Riktig Absinthe med hela 55 mg thujon. Opaliserar.

OBS! Max tillåten thujon i kommersiell Absint inom EU är 35 mg/kg. För att få tillåten blandning ska 20 ml essens blandas till 1,18 liter (1180 ml) färdig dryck.